Poistenie Stará Ľubovňa

Merkury Broker s.r.o. ponúka svoje poisťovacie služby aj v Starej Ľubovni. Ako samostatný finančný agent, ktorý ma zmluvy so všetkými poisťovňami pôsobiacimi na Slovensku, vám dokáže sprostredkovať akékoľvek poistenie a porovnaním všetkých ponúk dojednať to najlacnejšie poistenie podľa požiadavky klienta. Nie sme viazaní jednou poisťovňou, pracujeme nezávisle od poisťovní v prospech klienta. Využite služby silného a stabilného partnera, ktorý sa postará o vaše poistenie.

Sprostredkujeme všetky druhy poistenia, špecializujeme sa najmä na neživotné poistenie.

 • najlacnejšie povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
 • havarijné (kasko) poistenie motorových vozidiel
 • poistenie finančnej straty (EuroGAP)
 • poistenie čelného skla vozidla
 • úrazové poistenie - poistenie sedadiel v motorovom vozidle
 • cestovné poistenie
 • poistenie nehnuteľností a hnuteľných vecí (domácností)
 • poistenie právnej ochrany
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi
 • poistenie právnických osôb (firiem a podnikateľov)
 • ďalšie druhy poistenia podľa požiadavky klienta